Juliol és per excel·lència el mes preferit pels amants del sol i la calor a l’hemisferi nord. No tothom és conscient, però aquest mes és un dels mesos en què les nostres plantes van a requerir més de nosaltres.

I és que juliol és un mes crític; per les seves altes temperatures i perquè és ara quan més temps passarem i gaudirem en els nostres jardins i terrasses.

Per poder gaudir del jardí com es mereix, anem a repassar algunes de les tasques més necessàries: des de les més òbvies (com pot ser el reg de la gespa o passar revista a l’estat de les flors) a altres menys conegudes però igual de importants (com podar tanques o controlar plagues).

 

REG

Juliol és el mes més exigent quant a reg per al jardí. L’increment de la temperatura fa que hàgim de tenir especial atenció perquè el nostre jardí no passi set, no només per evitar que se’ns puguin malmetre algunes plantes sinó també perquè tota la feina dels mesos de primavera no s’arruïni.

importància del reg al juliol

És important que un cop a la setmana ens plantegem fer un reg més profund dirigit de manera fonamental a les arrels (especialment en el cas dels arbustos, arbres i plantes en floració).

És recomanable evitar que la mànega estigui al sol, no només perquè pot fer-se malbé amb les altes temperatures sinó perquè, a més, no és recomanable que l’aigua de reg estigui calenta.

 

ADOB

Amb vista a ajudar a la floració de les nostres plantes, durant el mes de juliol és més que recomanable adobar convenientment les nostres plantes en flor.

Encara que l’adobat depèn de la necessitat de cada planta, és recomanable un adob baix en nitrogen. Evitarem adobar les nostres plantes en hores de màxima exposició solar, ja que el sol pot cremar les nostres plantes.

 

PODA

Tot i que és poc conegut, juliol és un mes fonamental per a la poda d’arbustos, tanques i arbres ornamentals.

No obstant això, aquests no són els únics que necessiten d’una bon tisorada: si tenim plantes enfiladisses (com la glicines o la Parra Verge), és important aprofitar aquest mes per rebaixar el volum.

juliol és un mes clau en la poda d'arbustos

No és aquesta l’única tasca que necessitarà de les tisores de poda: haurem d’eliminar fustes velles dels nostres arbres i arbustos, eliminarem els xucladors de rosers i arbustos, i traurem les branques i flors seques de les nostres plantes en floració per no restar-los energia.

 

PLAGUES I MALALTIES

I deixem per al final la que és, potser, la tasca menys desitjable de totes. I és que, amb la pujada de temperatura, no és sol moment de gaudir de les flors sinó també d’aquestes plagues que vénen per arruïnar les nostres plantes.

Amb l’arribada de juliol, podem tenir identificades què plagues trobarem al jardí: aranya vermella, cotxinilla, mosca blanca i pugó són les més habituals. I el que és pitjor: intentaran nodrir-se de les tiges joves (riques en sabia) i la nostra única manera d’aturar la seva invasió serà amb tractaments específics.

Els cargols també vindran a visitar-nos i cal controlar-los. Procura utilitzar adobs i insecticides naturals, recorda que les ortigues poden ser unes bones aliades.

 

LA GESPA

Si tens una gespa clàssica, passa el tallagespa amb menor freqüència i deixa l’herba més alta. Vigila que no li falti reg. Si no fes tanta calor convé actuar com al juny.

Abans de sortir de vacances sega la gespa abans d’absentar-te, però deixant dos terços de l’alçada: així aguantarà millor l’efecte del sol durant un parell de setmanes. 

Passa-li el corró de pues o escarificadora perquè absorbeixi bé l’aigua, i revisa el sistema de reg i els aspersors.