Els bulbs són brots subterranis que de l’interior brollen plantes tan populars com els lliris, les tulipes, narcisos, jacints, iris, dàlies… i un llarg etcètera.

Perquè aquestes plantes creixin sanes i fortes, a la tardor hem de plantar els bulbs de floració primaveral (tulipes, jacints, narcisos), mentre que els bulbs que floreixen a l’estiu (dàlia, lliri, gladiol, etc.) els sembrarem a la primavera.

 

COM ESCOLLIR EL MILLOR EXEMPLAR

Quan es compra una planta, ningú pot assegurar d´entrada que vagi a florir o créixer de la manera desitjada, ja que depèn de factors que no sempre es poden controlar.

Però sí que és possible, en el moment d’adquirir qualsevol planta, examinar-la amb deteniment per saber si està en bon estat.

En el cas dels bulbs hi ha una sèrie d’indicis que confirmen que l’exemplar està en òptimes condicions.

Si apreciem que el bulb té algun rastre de floridura o si en tocar-lo notem una part més tova que una altra, no convé comprar-lo.

Un altre senyal a tenir en compte és el diàmetre del bulb. Com més gran sigui, millor serà la qualitat de la seva floració.

 

SEMBRA I CURES

Abans de sembrar, és indispensable realitzar una preparació adequada del sòl, ja que el drenatge del mateix és essencial en el cultiu de bulbs.

Si el sòl és molt argilós es pot millorar afegint compost, torba o una altra font de material orgànic.

També és indispensable tenir en compte quanta llum necessitarà la planta escollida. Els bulbs de flor de primavera plantats amb orientació sud floriran abans que els mateixos bulbs plantats amb orientació nord.

A la tardor (a partir de mitjans del mes d’octubre), es planten els bulbs de floració primaveral (tulipes, jacints i narcisos), mentre que les bulboses que floreixen a l’estiu (dàlia, lliri, gladiol, etc.) es sembren a la primavera. Tots els exemplars s’han d’introduir a una profunditat de dos a tres vegades la longitud del bulb.

Per sembrar, s’ha de cavar i estovar la terra fins a la profunditat desitjada. Després, es col·loquen els bulbs, s’exerceix una lleugera pressió i es cobreixen amb el substrat. No s’han de deixar bosses d’aire ni endurir el sòl.

Per regla general, s’han d’aportar fertilitzants tres vegades durant l’any. La primera dosi s’estén a la primavera i l’última a finals d’estiu. S’ha d’evitar la fertilització un cop que els bulbs de flor de primavera hagin començat a florir, ja que s´enfortiria el creixement de l’arrel i s´escurçaria la vida de la flor.

Després de sembrar és necessari regar els bulbs perquè la terra s´assenti i la planta faci arrel.

Després, cal mantenir el sòl humit al nivell de les arrels per obtenir una bona floració.

És millor un reg escàs que una terra entollada, ja que pot provocar que la planta es podreixi.

En regar, només cal mullar la terra. Si l’aigua arriba a la flor, aquesta es pot espatllar. Per aquest motiu, no és recomanable regar amb aspersors o difusors, cal fer-ho amb degoteig o mànega, al peu de la planta.

En els centres de jardineria també podem comprar Bulbs precultivats. Aquest tipus de bulbs són més cars que la resta, però tenen uns garanties de creixement, ja que han començat el procés de desenvolupament.

 

A Garden Catalunya Plants trobaràs bulbs durant pràcticament tot l’any. Tant de plantació de tardor com primaveral. I també trobaràs bulbs precultivats en test.

T’esperem!