Els gats, a diferència dels gossos i altres animals, no gaudeixen dels viatges. Són animals molt sensibles als canvis i els viatges solen ser un motiu d’estrès important i un perill pel seu benestar.

És per això que la millor opció, si sortim de viatge, és deixar el nostre minino en el seu ambient habitual, a casa seva. Però si ho fem, cal prendre certes mesures perquè la seva estada lluny de nosaltres sigui plaent i segura.

Busca un cuidador

El primer pas abans de viatjar és assegurar-se que el gat estarà ben cuidat. Un cuidador que vagi a casa és l’alternativa més amigable, la més senzilla i menys estressant. El felí podrà mantenir el territori, hàbits i espais habituals. Els familiars i els amics sensibilitzats amb les atencions que requereixen els gats són l’opció més adequada.

També hi ha cuidadors professionals de gats. Hi ha moltes opcions als portals de cuidadors professionals de mascotes.

Organitza la preparació del menjar

Les provisions de menjar per a gats disponibles a casa s’han de revisar abans de sortir de viatge. Ens hem de preguntar: Tindrà menjar suficient per als dies de vacances?

No només és important comprovar el pinso, sinó també assegurar-se que el gat tindrà llaunes de menjar humit suficients per a aquest període (entre una i dues a la setmana, uns 140 grams).

La manera més senzilla de facilitar al cuidador la tasca d’alimentar els gats és escriure de manera clara un quadre amb les racions diàries per a cada felí. Això us facilitarà molt les coses.

Revisa el seu sorral

El sorral dels gats és un altre accessori que no es pot descuidar quan es prepara un viatge.

Cal assegurar-se que hi ha sorra suficient i donar les instruccions convenients al cuidador perquè la safata es netegi un cop al dia i quedi farcida amb sorra suficient.

Contacta amb el veterinari

La cartilla sanitària del gat i el telèfon de contacte del veterinari també ha de quedar a l’abast del cuidador. No es pot descartar una emergència i aquests preparatius seran molt útils en aquest cas.

Tampoc no està de més trucar al metge per advertir-lo que se surt de viatge i que, en cas d’urgència, el cuidador acudirà amb l’animal.