En els dies calorosos de l’estiu, per qui disposi de piscina, aquesta és el lloc més desitjable i refrescant de tota la casa.

Quan pensem en piscines, de segur ens vénen al cap imatges de piscines d’aspecte perfecte i d’aigua crital·lina. És, en definitiva, el que tots desitgem: banyar-nos i refrescar-nos a una piscina d’aigua neta i saludable.

No obstant això, si tens una piscina a casa, ja sigui d’obra, piscina elevada o d’un altre tipus, de segur saps que no és tasca fàcil aconseguir i mantenir la piscina en condicions òptimes. Són diversos els problemes que ens trobarem amb l’aigua de la nostra piscina. Els més comuns són:

  • L’aigua de la piscina està tèrbola
  • La piscina té l’aigua verda
  • El color de l’aigua de la piscina és marró

Anem a considerar un a un cada problema i com solucionar-lo a fi de mantenir l’aigua de la teva piscina cristal·lina i saludable.


L’AIGUA DE LA PISCINA ESTÀ TÈRBOLA

Que l’aigua de la piscina estigui tèrbola pot ser degut a diverses causes entre les que destaquen un filtrat insuficient, un pH alt o també un excés de residus orgànics. Afegir productes químics per al tractament de l’aigua és la solució.

Per donar solució al filtrat, caldrà que realitzi un contrarentat del filtre.

Per conèixer si el pH està alt, caldrà analitzar-lo per valorar si està per sota de 7,2 o sobre de 7,6.

Pots augmentar o reduir el pH de diverses formes:

Reguladors de pH. Es dilueixen 150 grams per cada 10 m3 d’aigua per augmentar o disminuir la taxa de el pH en 0,2 punts.

Normalment els reguladors del pH es solen utilitzar diàriament i és un dels productes que formen part del manteniment habitual de la piscina.

Mantenir el pH de l’aigua de les piscines en perfecte estat evitarà la irritació dels ulls i la dessecació de la pell, a més de mantenir l’aigua de la piscina neta i cristal·lina.

En el cas d’un excés de residus orgànics, serà necessari realitzar una cloració de xoc i afegir floculant líquid a l’aigua de la piscina.

Cloració de xoc. Recorda que els valors normals de clor són entre 0,4 i 1,4. Els formats per al clor per a aigua de piscina són:

  • Clor granulat per diluir. La quantitat serà de 15 a 30 grams per cada 10 m3 d’aigua.
  • Clor en pastilles de 20 grams per col·locar al dosificador del skimmer. Una pastilla per cada 10 m3 d’aigua.

La utilització de clor de xoc desinfecta ràpidament destruint organismes, fongs i bacteris.

Recorda que els valors normals de clor són entre 0,4 i 1,4.

Normalment l’ús de clor de xoc sol ser al principi de la temporada o després de condicions climàtiques extremes o amb un ús intensiu de la piscina.

El clor permetrà tenir l’aigua neta i lliure de possibles contagis.

Floculant líquid. Ho podràs diluir en l’aigua de la piscina en una proporció de 5 ml per cada 10 m3. Això ajudarà a eliminar les partícules en suspensió.

El floculant s’usa habitualment en el manteniment de la piscina i és un factor indispensable perquè l’aigua de la piscina estigui cristal·lina.


LA PISCINA TÉ L’AIGUA VERDA

Que l’aigua de la piscina estigui verda és per una sola causa, la presència d’algues. Tot i que el problema sigui un, la ràpida reproducció de les algues en aigües temperades principalment ens obligarà a haver de donar determinats passos previs per eliminar completament.

En primer lloc caldrà una neteja, raspallant el fons i les parets de la piscina. Per a això, pots fer-ho amb un raspall per algues o evitar estar durant hores amb la neteja amb un robot netejafons per a piscines.

Posteriorment serà necessari analitzar el pH de l’aigua de la piscina i ajustar-lo entre 7,2 i 7,6 i realitzar una cloració de xoc segons hem explicat en la secció anterior.

Tot seguit afegir antialgues extra. Això eliminarà les algues existents. L’aplicació d’antialgues extra s’aplica segons convingui sempre que vegem la presència d’algues en l’aigua de la piscina.

I finalment afegir floculant líquid segons les instruccions anteriors.

 

EL COLOR DE L’AIGUA DE LA PISCINA ÉS MARRÓ

El color marró de l’aigua de la piscina es pot deure a la presència de ferro o manganès.

La solució en aquest cas és exactament la mateixa que per a l’aigua tèrbola.

  • Analitzar el pH i ajustar-lo entre 7,2 i 7,6.
  • Realitzar una Cloració de Xoc.
  • Afegir Floculant Líquid.