Sens dubte, entre el conjunt dels materials que ens ofereix la natura, cap altre resulta tan pràctic com la fusta.

La fusta tractada amb productes protectors resisteix molt bé el pas del temps i ofereix al mateix temps un excel·lent aïllament tèrmic i acústic.

Per aconseguir que aquest material aguanti el tràfec de la vida diària i condicions ambientals adverses no ve malament conèixer-lo millor i saber quines són les seves característiques i qualitats.

Els raigs (UV) del sol són un enemic natural de la fusta. Són els responsables que aquesta, si es troba en l’aire lliure, perdi el seu aspecte natural i adquireixi un to grisós.

Això es deu al fet que el sol degrada un component del material anomenat «lignina». La pluja també elimina la lignina, esquerdant la fusta i obrint pas a l’acció de la humitat.

Per la seva banda, l’aigua i la humitat no ataquen directament a la fusta, però afavoreixen les condicions per al desenvolupament dels fongs i els insectes.

Aquest material només acaba podrit si està constantment humit. Per això, quan tenim elements de fusta a l’aire lliure, aquests necessiten una protecció eficaç contra la humitat.

DURABILITAT NATURAL

Quan es parla d’aquest terme, ens referim a la resistència que presenta la fusta de manera natural enfront de l’atac d’insectes i fongs, així com fenòmens atmosfèrics. La diferència entre la durabilitat d’unes fustes i altres, es deu al major o menor contingut de resines, tanins, o olis que impregnen els seus teixits interns.

 • Molt durables: iroko, teca, pal de ferro, guayacán, ukola.
 • Durables: caoba, roure, castanyer, merenti vermell, cedre.
 • Medi durables: roure americà, pi, avet.
 • No durables: bassa, xop, ramin, bedoll, auró.

Veiem doncs que, per als mobles de jardí i la fusteria exterior ens decantarem per les fustes tropicals.

PROTECTORS DE FUSTA

Els productes que ens ofereix el mercat per a la protecció de la fusta són aquells que, aplicats en dosi i forma adequada, tenen cura d´aquest material contra un o diversos agents destructors.

De forma general indiquem les seves propietats ideals:

 • Poder ser aplicat sobre tot tipus de fustes.
 • Ser efectiu contra insectes i fongs xilòfags.
 • No ha de ser perjudicial al medi ambient.
 • Ha de ser compatible amb l’aplicació posterior de pintures i vernissos.
 • No afectarà a les propietats pròpies de la fusta.
 • No deixarà olors residuals.
 • Haurà de mantenir la seva acció protectora a llarg termini.

Per la seva eficàcia contra els destructors de la fusta dels materials poden ser:

 • Fungicides (protegeixen de l’acció dels fongs).
 • Insecticides (insectes).
 • Hidròfugs (humitat).
 • Pigmentats (contenen pigments que protegeixen de l’acció del sol).

El sistema d’aplicació sol ser generalment mitjançant brotxa o pinzell (encara que també es pot aplicar mitjançant, polvorització, immersió, injecció i autoclau).

El pinzellat és el sistema més senzill d’impregnació ja que només necessitem d’una brotxa o pinzell.

PREPARACIÓ PRÈVIA

Per obtenir un bon acabat decoratiu, és important preparar el material. 

Sobre fustes noves, es devastarà la superfície amb un paper de vidre de gra gruixut i, seguidament, amb un paper de vidre més fina, s’eliminen les imperfeccions fins a aconseguir un tacte suau i llis. 

El poliment sempre es realitzarà en el sentit de la veta. Eliminarem la pols amb un raspall o amb un drap lleugerament humit. També convé polir suaument entre mans d’aplicació, per millorar l’acabat final i l’adherència entre capes.

Sempre és necessari eliminar les capes de vernís o pintura que hagin estat aplicades anteriorment. La fusta necessita respirar i protegir-se, pel que es fa necessària l’eliminació de les barreres que formen els vernissos i pintures.

PRODUCTES PROTECTORS

El protector per a fusta d’exterior està compost essencialment d’olis que s’impregnen en la fibra de la fusta, alimentant-la i deixant una transpiració natural.

En els mobles de fusta per a jardí, utilitzarem oli de teca.

Per als compostos per ratan, banana o vímet, en ser el seu material de construcció diferent a la fusta, sempre haurien d’estar coberts en terrasses o porxos, o no deixar-los a la intempèrie, ja que l’efecte de la pluja i humitat és fatal.

Aquests sí que es poden envernissar a l’inici de la primavera i de la tardor.

No hem d’aplicar mai un protector sobre superfícies envernissades o pintades, perquè seria ineficaç i s’evaporaria lentament.

Per eliminar les capes prèvies de vernissos i pintures, es poden utilitzar mitjans mecànics (fregadores, bufadors d’aire calent) o mitjans químics (decapants, seguint les instruccions del fabricant).

Ara només queda polir i netejar, pinzellant amb l’oli protector (de teca per a moble de jardí, oli protector per fusteria exterior), retocar defectes amb pasta de fusta, polir suaument i aplicar protector d’acabat.

Els millors productes són indubtablement els que ens ofereixen les marques de reconegut prestigi i que poden trobar en el nostre Garden Catalunya Plants.