L’empedrat és una de les opcions més habituals per pavimentar els camins o diferents accessos a les cases que disposen de jardí. Això és així perquè col·locar les llambordes és un treball senzill i que alhora ofereix un bon resultat.

Però malgrat que hàgim realitzat la pavimentació de la manera correcta, el pas del temps i les inclemències meteorològiques passen factura i cal que de manera periòdica revisem les llambordes.

Una cosa molt habitual que pot succeir al poc temps de la pavimentació és l’aparició de males herbes en les juntes. Quan els veiem aparèixer tendim a arrencar però hem de saber que la manera més efectiva per acabar amb elles és utilitzar herbicides específics ja que és l’única manera de què ens assegurarem la seva eradicació total.

També comprovarem que no hi ha irregularitats sobre el pis, i si les trobem n’hi haurà prou amb  aixecar les llambordes enfonsades i afegir sorra sota elles. 

Quan estiguem en època de pluges aquestes revisions haurem de fer-les més sovint ja que l’aigua pot arrossegar la sorra del pis, provocant així que es moguin les llambordes del seu emplaçament original. Per no arribar a aquest punt, quan plogui abocarem sorra sobre la superfície i la escamparem amb una escombra perquè aquesta penetri en les juntes.

Amb aquestes senzilles cures ens assegurarem el bon estat de l’empedrat del nostre jardí.