La vacunació és una de les formes més eficients per prevenir malalties infeccioses en el nostre gos.

Un calendari de vacunacions correcte és imprescindible per preservar la salut del nostre gos. Les vacunes han millorat la seva eficàcia en els últims anys i la seva acció millorada repercuteix de manera positiva en la qualitat de vida del gos. No obstant això, en alguns casos, les vacunes poden provocar reaccions greus.

Les principals malalties infeccioses contra les quals es vacuna són: el borm, la parvovirosi, l’hepatitis canina, la leptoriosis i la ràbia. No obstant això, no és recomanable vacunar un animal malalt, de manera que per evitar-ho és recomanable fer abans un estudi clínic.

Un altre aspecte a tenir en compte abans de començar amb el calendari de vacunacions és que el gos estigui desparasitat. La primera vacunació per a les quatre primeres malalties, és recomanable fer-la abans de les vuit setmanes d’edat.

Hi ha circumstàncies en què no és recomanable vacunar l’animal, com en el cas que el gos pateixi malalties infeccioses, alteracions immunitàries o al·lèrgies.

Davant d’aquestes situacions és millor consultar amb el veterinari, que el més probable és que opti per retardar la vacunació.

Per això, abans de vacunar el gos és important avisar al veterinari si es creu que l’animal pugui estar malalt.

 

Revacunacions

Per aconseguir una correcta immunitat, cal realitzar una segona, i fins i tot, en algunes races, una tercera aplicació de les vacunes en les primeres 15 setmanes d’edat.

Al cap de l’any cal fer una revacunació. Si el risc de contagi és molt alt, cal vacunar el gos anualment de: leptospirosi, bordetel·la bronquisètica o de parainfluenza canina.

Pel que fa a la vacunació contra la ràbia depèn de la legislació sanitària de cada país. El veterinari és qui millor pot aconsellar sobre el calendari de vacunes a seguir.

 

Els gossos de més d’un any, amb el pla de vacunacions al dia, és impossible que contreguin: borm, parvorirosis o hepatitis canina. És recomanable revacunar als gossos de borm i hepatitis vírica, durant dos o tres anys.

 

Possibles efectes secundaris

Després de la vacunació poden aparèixer certs problemes. El més comú és la reacció al·lèrgica, amb símptomes com: inflamació, edema de la cara o vòmits.

És pel fet que amb la vacuna s’estimula el sistema immunitari, que afavoreix els processos inflamatoris. Encara que no és habitual, es poden donar casos de xoc o mort sobtada.

No obstant això, malgrat aquests riscos, les vacunes són importants per a la salut del gos. El més freqüent quan es produeix una reacció enfront de la vacuna és que es tracti d’efectes secundaris de caràcter lleu i que duren poc temps.

 

Dubtes habituals sobre la vacunació

Quines vacunes són obligatòries? Fins fa poc, l’única vacuna obligatòria per als animals de companyia era la de la ràbia, però ara s’ha eliminat també com a obligatòria, encara que en algunes comunitats autònomes és encara obligatòria.

Existeix una època concreta per a la vacunació? No es pot parlar d’èpoques millors o pitjors. En general les vacunes s’apliquen una vegada a l’any, quan correspon segons cada cas particular, però no hi ha moments de l’any que es recomanin de manera especial.

Les vacunes són les mateixes per a totes les races o mides? La dosi d’antigen que conté una vacuna aconsegueix el mateix efecte en un gos de mida petita, com per exemple un chihuahua, que per a un mastí. També serveixen per igual per a gossos de qualsevol raça.

 

Consells davant d’una reacció

  • Si s’observa alguna reacció adversa, consultar amb el veterinari. També es pot acudir a un servei d’urgència. Normalment, un antiinflamatori soluciona el problema.
  • Si una vacuna ha provocat problemes, no ha de tornar a administrar-se.
  • El període mínim de marge entre l’administració d’una vacuna i una altra és de 15 dies.
  • No oblidar portar la cartilla de vacunacions a la consulta, que ha de ser un centre autoritzat.
  • Els problemes greus derivats de l’aplicació d’una vacuna són molt poc freqüents.
  • Perquè el calendari de vacunacions resulti efectiu, s’han de complir els terminis proposats i administrar el total de dosis recomanades, sempre segons la supervisió d’un veterinari.