Si estem plantejant introduir una nova mascota a casa per primera vegada, i sobretot quan hi ha nens petits a casa, se’ns poden presentar molts interrogants.

Escollir el tipus de mascota ideal perquè els nens tinguin un primer contacte amb el món animal és molt important. D’aquesta elecció dependrà el tracte futur i l’aprenentatge que adquireixin els més petits sobre la incorporació d’un nou membre a la família.

IDEALS PER ALS MÉS PETITS

Els nens solen tenir una especial predilecció pels animals, ja que els desperten curiositat i el seu costat més tendre i sensible en la majoria dels casos. Són molts els estudis que avalen els beneficis que els nens creixin amb mascotes: creixen feliços, socials i molt més responsables.

Si heu decidit que els vostres fills s’estrenin com a amos d’una mascota, les tortugues sens dubte seran una excelent opció.

MANTENIMENT I CURES

La tortuga és un animal que requereix unes cures senzilles, i per tant poden ser assumides per un nen. Un punt de partida ideal perquè descobreixin i assumeixin les tasques que comporta tenir un animal a casa.

Un altre dels punts a favor, és el fet que amb unes bons cures, són uns animals bastant longeus, de manera que podran romandre en la família durant molt de temps.

A més d’aprendre sobre responsabilitat i cures, també els obligarà a adquirir un altre bon hàbit: el de rentar-se les mans després d’haver estat manipulant-los.

Hem de garantir a l’animal una sèrie de requisits:

  • Un  espai adequat  on viure, com són els terraris o tortugueres adequades a elles (en funció del tipus de tortuga que s’hagi triat)
  • Una  bona alimentació  amb una dieta variada.
  • Una correcta il·luminació i temperatura. Seria ideal col·locar una llum que proporcioni calor i radiació UVB durant el dia, i controlar la temperatura de l’aigua.
  • Una bona  qualitat de l’aigua. Per a això haurà d’estar ben oxigenada i no ha de contendre restes orgàniques amb ajuda d’un filtre potent.

Sigui quina sigui la mascota que s’adquireixi, sempre serà beneficiós perquè els nostres fills aprenguin a adquirir poc a poc responsabilitats com: alimentar-la, tractar-la amb cura i respecte, respectar la seva intimitat i  mantenir net el seu recinte  i al mateix animal.

Les tortugues es presenten com una opció perfecta per endinsar-se al món de les mascotes ja que, com hem comentat anteriorment, són poc exigents i seran uns animals feliços si se’ls ofereix un allotjament, cures i alimentació adequats.

Com veiem, la tortuga com a mascota per a nens és una gran opció. Podran crear una rutina per cuidar-la i alimentar-la. Ajuda a que aprenguin responsabilitat i ens dóna indicadors si en un futur podran fer-se càrrec de la cura de mascotes més complexes.